O, anus-a Ka man mobalik

  O, anus-a Ka man mobalik?
Makita untang nawong Mo,
Awiton ko ang pagdaug Mo
Ug sud-ongon Ka, puno’s grasya.
Pagdali na, O Ginoo,
O balik na ug lipaya ako;
Pagdali na, O Ginoo,
Gusto ko nga ig-uban Ka.