Pag-asa’y Kristo natin babalik

1
Pag-asa’y Kristo natin babalik!
Tayo’y aakyat-may-kagalakan;
Mababagong-anyo, mawawangis,
L’walhati Siya ’king katamasahan!
  O pag-asang mal’walhati!
Si Kristo ay magbabalik!
Papaitaas nang may l’walhati,
Pag-asa’y Kristo natin babalik!
2
Pag-asa’y Kristo natin babalik!
Ang lumang nilikha’y papawiin,
May kalayaan, wala nang hapis,
Kaligtasan ay tatamasahin.
3
Pag-asa’y Kristo natin babalik!
Kasama Niya maghahari tayo;
Bilang saserdote maglilingkod,
Kaligtasan ganap matatamo.
4
Pag-asa’y Kristo natin babalik!
Tumatakbo patungong hanggahan;
Naglilingkod habang nagbabantay,
Maging marapat sa kaharian.