Magkalipay! Di na magdugay

1
Magkalipay! Di na magdugay,
Ang atong Pamanhonon,
Kalipay kaslon kita Niya,
Sa pag-awit pun-on ta.
  O adlaw nga mahimayaon,
Inig-anhi ni Cristo:
Sudlanang puno ug nagsiga,
Sugatong pagbalik N’ya.
Magkalipay! Di na magdugay
Ang atong Pamanhonon!
Kalipay kaslon kita Niya
Sa pag-awit pun-on ta.
2
Bakwion ta ang matag gutlo,
Mamalit pa ug lana,
Sudlanan pun-on nato’s lana,
Sa di pa moabot S’ya.
3
Unsang kalipay pagpangandam
Sa kasal ta’s Ginoo,
Niambit bisan’s kasakitan,
Aron ta magantihan!
4
Unsang paglalin, pagkalipay,
Sa adlaw sa kasal ta;
Usa ka libo ka tuig ta
Mag-uban N’ya’s kombira!

Mateo 25:1-13