Ang Hari ko mobalik gyud

1
Ang Hari ko mobalik gyud,
Langit mapuno N’ya;
Uniberso Iyang tubson,
Sa kahayag N’ya pun-on.
Plano N’ya ’yang tumanon na,
Nadungog tunob N’ya;
Mahimayaong dagway N’ya,
Daklit makita na.
2
Nangandoy ko’s presensya N’ya,
Di na magtinapol
Samtang naghuwat’s pagbalik N’ya,
Makita S’ya mismo.
Bugtong gilaum—’anhi S’ya,
Pagtoo—’kit-an na;
Way laing kalipay’s yuta,
S’ya akong makita.
3
Kasingkasing uban gyud N’ya,
Mata itumong N’ya,
Way laing ipamulong ko,
Sugatong Ginoo.
Duol na Siyang mobalik,
Alang gayud nako;
Di na madugay tumanon,
Saad N’yang malig-on.
4
Pulong Mo, Manluluwas ko,
Di gyud katahapan;
Gidasig kong magmatumanon
Nimo adlaw-adlaw.
Himaya makita unta,
Kaaway mapukan;
Mga saad Mo matuman,
Mada’ mi’s trono Mo.
5
Bukton Mo maoy dangpanan,
Dios ko’g Manluluwas;
Nag-amping sama’s Amahan
Sa tanang nisalig.
Carnero’g tigbantay usa,
Sama’s ulo’g lawas;
Way makailog’s kamot Mo
Sa nisalig Nimo.
6
Libong kamot di mag-ulang,
Libong mata di sab;
Tunok sa dalan motabang
Sa ganti moasdang.
Kasingkasing ko, bangon na,
Yuta palabya na;
Kuhaon ko N’ya’s di madugay,
Uban N’ya’s itaas!
7
Paglaum, Adlaw’s pag-ayo!
Mahal kong silaw Mo.
Matarung, mahimayaon,
Ginoo’g Hari ko;
Pagdali’g saka sa trono,
Nawong ipadayag;
Tukora nang gingharian,
Katawhan grasyahan.
8
Hari untang kamat’oran
Raynang kagawasan;
Bakak dugayng nikuyanap,
Sa yuta nanguna.
Kamatuoran balik na,
Kahayag Mo dad-a;
Dugmokang ka’way, dad-ang mga
Anak’s sabakan N’ya.