Duol nang gingharian’s Dios

1
Duol nang gingharian’s Dios:
Napulong ulay nangandam,
Pagsugat sa Pamanhonon,
Lima ra ang maalamon.
Sila may dagayang lana,
Apan buangbuang way da’;
Panahon wala gamita,
Pagpamalit unta’s lana.
2
Klaro ang Imong mensahe:
Anhion Mong maalamon,
Nga namalit’s lana karon,
Ug nagkuha’s tanang babag.
Kadtong kalag natransporma,
Ug may dagaya nga lana,
Wala mahigugma’s kalag—
Maghari gyud’s gingharian.
3
Hinloan namo ang suga,
’Tawag Nimo adlaw-adlaw.
Ang espiritu bansayon,
Tanang kadaan sunogon.
May lalum pang kinahanglan,
Magtubong kamatuoran,
Hangtud magbalay sa sulod,
Lana moawas’ sudlanan.
4
Nakitang kangitngit karon,
Nasayran duol nang takna.
Ginoo paturoki mi’s
Kahadlok nga maabtan Mo.
Aron tubsong matag gutlo,
Mag-ampo-basa sa Pulong,
Tun-an tanang pagtulon-an,
Sa takna kami mangandam.
5
Bulahan, Ginoo, kadtong
Magpadangat’s gingharian,
Magpahari Nimo’s tanan,
Magpadayag’s Imong gahum!
Bulahang naa’s kombira,
Mausa Ka’s Asawahon!
Himoa ming maalamon,
Magpabilin’s presensya Mo.

Mateo 25:1-13