Bansayong esp’ritu

1
Bansayong esp’ritu!
Di hunahuna;
Magkatigumay ta,
Tahurong Lawas.
2
Bansayong esp’ritu!
Di’s tanang porma;
Mag-ambitayay ta,
Ambitan’s Cristo.
3
Bansayong esp’ritu!
Di magnatural;
Mag-alagaray ta,
Iwali’s Cristo.
4
Bansayong esp’ritu!
Dili na’s kalag;
Magtinabangay ta,
Mosalig Niya.
5
Gawas na’s esp’ritu
Sa pagmatarung
O pagsaway ba
Sa kaugalingon.
6
Gawas na’s esp’ritu
Sa kaugalingong
Paghiguma’g garbo,
Tanan gidaug.
7
Bansayong esp’ritu,
Ato’ng pagdaug
Sa dugong mohinlo’g
Ngalang gamhanan.
8
Bansayong esp’ritu
Sa pagtandog N’ya;
Pina’gi’s esp’ritu
Kan-on S’ya’s Pulong.
9
Pina’gi’s esp’ritu
Isaksi’s Cristo;
Pina’gi’s esp’ritu
Matagbaw ang tawo.
10
Bansayong esp’ritu!
M’oy kinahanglan!
Bansayong esp’ritu!
G’yahan unta N’ya!