Sa di pa mi magbulag, daygon Ka

1
Sa di pa mi magbulag, daygon Ka,
Sa buhing Pulong Mo ug presensya;
Nadani kami’s kabililhon Mo,
Kasingkasing nadani’s nadungog.
2
Pulong kinabuhi’g espiritu,
Nagtil-og, nagpatubo kanamo;
Aron matransporma sa dagway Mo,
Ug motubo sa hingkod Mong sukod.
3
Ipaambit ang Kaugalingon Mo,
Paggawia kami’s espiritu,
Aron sigeng mag-ambitay Nimo,
Hangtud’s sunod nga panagkatigum.