Kahimaya! Kabalaan

1
Kahimaya! Kabalaan!
Dios kinabuhing dayon!
Putli, hayag, maluloy-on,
Puno, way kutob, kusgan!
Kadato N’ya’g kinaiya
Na’ ning kinabuhia.
2
Ma’gugmaon! Maluloy-on!
Dios mismo kinabuhi!
Gigam-an ta’g espiritu
Pagtuman’s Iyang plano.
Tinguha ug pangandoy N’ya
Nga sa tawo madawat S’ya.
3
Kadagaya’s gugma’g grasya!
Niagayng Dios kanato!
Nagpakita’s Kaugalingon
Sa unod ug Esp’ritu,
Aron ang kinabuhi N’ya
Masayran sa mga tawo.
4
Pagkasuod! Pagkaduol!
Dios na-kinabuhi ta!
Dios sa unod nagpakatawo,
Aron makita sa tawo.
Namatay, nabanhaw, sulod
Na’s tawo, kinabuhi n’ya.
5
Katingad-an! Espiritu!
Dios na-kinabuhi’s tawo!
Laing dagway sab S’ya sa Dios,
Nailang Espiritu;
Nagtuto, nagdasig sa tawo,
Nagbalay’s sulod nila.
6
Kahimaya! Kabililhon!
Maila ang Trinidad!
Amahan nianhi’s Anak,
Anak na-Espiritu.
Tawo masudlan’s Espiritu,
Dios ma-kinabuhi n’ya.
7
Misteryoso, tinuod gyud!
Dios kanako nisulod!
Nianhi, nausa nako,
Aron makinabuhi.
Hallelujah! Hallelujah!
Di mohunong’s pagdayeg!