Ang Dios may bahandi’s langit

1
Ang Dios may bahandi’s langit,
Kadato di matukib;
Kalipayng way katapusan,
Cristong Anak gimahal.
Sa yuta sab may bahandi,
Dios ray nasayud’s bili—
Di matugkad N’yang kalipay,
Cristong gibugna nato.
2
Dios nikunsad’s Espiritu,
Pi’ling sudlanan pun-on
Sa bahanding way pagtapos,
Di mahurot—makabsan.
Mangunay gyud S’ya’s pagpuno
Gikan’s kahimayaan,
Nagpahilom’s kasingkasing
Sa kadato’s gugma N’ya.
3
Bisag naugtas, gitintal,
Tinawag ka’s himaya;
Pakit-a S’yang nabasyo ka,
Buhing sanga’s Punoan!
Mga sudlanang tinamay,
Kabus, ubos, mahuyang,
Daladalang mahal sa Dios,
Himaya’s nawong ni Cristo.
4
Kanang mabasyo’g maubos,
Wa masayri’g maila,
Mas balaan ngadto sa Dios,
Napuno ra gyug Cristo!
Way sa yuta’g kaugalingon,
Makatabon’s himaya,
Mosugilon hinoon N’ya,
Gibasyo kay pun-on N’ya.