Yutang malangkubon’s tanan

1
Yutang malangkubon’s tanan,
Cristo alang nako:
S’yang sapa, laglum nga dapit,
Ug mga tuboran.
Sa walog ug kabukiran,
Nag-agay, nagpuno’s tanan,
Kinabuhing gipabaha—
Himaya.
2
Si Jesus ang yuta’s trigo—
Natawo, gilansang’s krus.
Cebada S’ya, pagkabanhaw,
Yuta’s parras, igos.
Bino’s parras makalipay,
Magkuha’s imong kalaay;
Matagbaw ka sa sangkap N’ya—
S’yang yuta!
3
Cristo pagkadagaya gyud:
Granadang matuod;
Lana S’ya’s kahoyng oliva,
Kanato nagdihog.
Gatas, dugos ang dala N’ya,
Matam-is ug makabusog.
Cristo puno sa sustansya,
Dato S’ya!
4
Magkaon kita’s tinapay
Sa maayong yuta;
Way kanihit ug kagutom,
Sa kadato N’ya busgon.
Yuta S’yang lapad, dako gyud;
Kompleto, di gyud masukod,
S’yang labing maayong yuta—
Kanato.
5
Yuta S’ya sa puthaw-bato,
Tinubdan’s kagahum.
Kaloton ta kining Cristo,
Ang yawa gapuson.
Pag-antus maagian ta,
Mahimong ulayng tumbaga.
Puthaw, tumbaga kin’hanglan
Man nato.
6
Daygon Ka, alang ning yuta,
Malangkubong Cristo!
Nagkaon, nabusog Niya,
Igo gyud ang sangkap N’ya!
Tudloing maghago kami
Ning yuta sa realidad;
Kalipayng magamit Siya—
Yuta ta.

Deuteronomio 8:7-10