Diosnong dihog nagpuyo nako

1
Diosnong dihog nagpuyo nako,
Sa tanan m’oy nagtudlo;
Nagda’ kanunay nga mabuhi ko
Sa presensya’s Ginoo.
  Sa espiritu ko may dihog,
Nagdihog, nagpuyo’g
nagtudlo sa tanan;
Sa espiritu ko may dihog,
Nagtudlo sa tanang butang.
2
Lihok kini sa Espiritu,
Daw lunsayng dihog’s grasya;
Gibasi sa pagsablig sa dugo,
Ug kini molungtad gyud.
3
Dihog sa pagkamao sa Dios,
Masinati S’ya’s sulod;
Aron masuropan Niya ako
Sa Iyang elemento.
4
Sa dihog sa kinabuhi N’ya,
Mabuhi’s pakig-ambit;
Maglakaw’s kahayag’s kamat’oran,
Gugma N’ya pamatud-an.