Huypi na, Ginoo, samtang naghulat mi

1
Huypi na, Ginoo, samtang naghulat mi,
Mahigawas kami, sa hangin Mo huypi,
Huyopi hangtud madasig mi’g mabuhi,
O Ginoo huypi kami!
  Huyopi na kami karon!
Huypi na ang katulogon!
Huyopi ang among
Pagsibog katapul,
O huypi na mi, Ginoo!
2
Huypi’s diosnong gugma ug padilaaba,
Ginhawai’s langit ang amo nga kalag;
Huyping kawalay pagtagad’s usag usa,
O huypi na, O Ginoo!
3
Huypi’s gahum Mo, dasigang espiritu,
Huypi, buhia ug pun-a’s tinguha Mo;
Huypi hangtud magdilaab kami’s bug-os,
O huypi na, O Ginoo!