Ginoo, matag handom ko

1
Ginoo, matag handom ko
Sa gugma’g grasya Mo,
Nangandoy kong makita Ka
Sa nawong gyud Nimo.
2
Bisag naglakaw’s awaaw,
Sa yuta’s kauhaw,
Daghang kaaway ug lit-ag,
Katunokang nagkatag.
3
Apan nakitang giladmon,
Sa gugmang takus daygon;
Busa sa among katagbaw,
Magdayeg, malipayon.
4
Kinabuhi Ka’g Kalan-on,
Pahulay, Kahayag;
Matag handom bag-o gayud,
Ang kalipayng hatag.
5
Lig-ona ang espiritu,
Magsunod gyud Nimo,
Hangtud nawong Mo among makita,
Didto sa himaya.