Ikaw, sa Dios bililhon

1
Ikaw, sa Dios bililhon,
Pinili, kalipay;
Dinihogan Ka’s lana,
Matahum’s mata N’ya.
  Ginoo, mahal namo,
Hingpit Mong katahum,
Katam-is, kaalimyon,
Kahiligugmaon.
2
Hiligugmaon gayud,
Matahum sa tanan,
Baba Mo puno’s grasya,
O gihigugma Ka.
3
Gihalaran Ka’s mago,
Sa pagkatawo Mo;
Gilubong sa dungganon,
Pagkahiligugmaon.
4
Ulo Mo gidihogan,
Hiligugmaon man;
Tiil sab dinihogan,
Matag bahin mahal man.
5
Daw mirrang kamatayon,
Makalipay’s tawo;
Nabanhaw, nangalimyon,
Tubag’s pangandoy’s Dios.
6
Ikaw daw bulak’s henna
Kahingpit’s katahum;
Daw kahoyng mansanas Ka,
Dagaya ug bunga.
7
Labaw’s binong gugma Mo,
Ngalan Mo m’oy dihog;
Kombira Ka man namo,
Laming pagpahimulos.
8
Sa namalandong Nimo,
Ug sa katahum Mo,
Napa’muslang katam-is,
Ug pahulay Nimo.