Panginoon kong sinta

1
Panginoon kong sinta,
Mahal, hirang ng Diyos!
Higit sa Iyong kasama,
Pinahiran ng Diyos.
  Aming hinahangaan
Ang Iyong kabanguhan,
Ang Iyong kahalagahan,
At Iyong katamisan.
2
Higit na marilag Ka
At kaibig-ibig;
Bibig Mo’y mabiyaya,
Puso ko’y umibig.
3
Mahal Ka sa pagsilang,
Pantas ay nag-alay;
Mahal sa kamatayan,
Pinahirang tunay.
4
Ulo Mo’y pinahiran,
Kamahal-mahalan;
Paa Mo’y pinahiran,
Mahal Kang lubusan.
5
Kamatayan Mo’y mira,
Pang-alo sa tao;
Pagkabuhay espesia,
Sa Diyos yaring samyo.
6
Sa aki’y samyong mira,
Ganda ng alhena,
Puno ng mansanas Ka,
Sagana sa bunga.
7
Mainam kaysa alak
Ang pagmamahal Mo;
Unggwentong halimuyak,
Taglay ng ngalan Mo.
8
Di lang ginugunita
Ang Iyong kabutihan,
Bagkus tinatamasa
Ang Iyong katamisan.