Ikaw Mismo'y antigo nga

1
Ikaw Mismo'y antigo nga,
Umiral bago pa
Nang walang hanggang simula
Ika'y walang hanggang Ama.
2
Bagama't naging tao Ka,
Katulad Ka nga ng Ama;
Gaya Niya sa kasakdalan,
Gaya ng Diyos walang hanggan.
3
Iyong pinagmulan tulad Niya
Bago pa ng sangnilikha;
Bago pang pinakauna,
Ikaw na nauna't una.
4
Walang mga ito sa Iyo:
Pagkaluma, pagbabago,
Wala nang uuna sa Iyo
Wala ring huhuli sa Iyo.
5
Wala ka ngang pagkaiba,
Katulad ng Diyos na Ama;
Ikaw ay Una at Alpha
Gayunding Huli't Omega.
6
Sa Iyong pagkawalang hanggan
Maging Iyong kasakdalan,
Maging sa Iyong kapuspusan
Ika'y dapat papurihan.