L'walhati kay Hesus -

1
L'walhati kay Hesus -
Hirap inako;
Galing sa ugat Niya,
Dugo'y binubo.
2
Biyaya't buhay sa
Dugo'y nakita;
Awang pinagpala
At masagana.
3
Dugong umaagos,
Di humuhupa,
Ang tao'y tinubos,
Sa pagdurusa.
4
Dugo ni Abel, ang
Samo ay ganti;
Kay Hesus, patawad
Ang isinukli.
5
Budhi'y nawisikan,
Puso'y malaya;
Dyablo ay tatakas
Sa pagkagitla.
6
Mundo'y nagdiriwang
At nagpupuri;
Anghel nag-'awitan
At nagbubunyi.
7
Tinig ninyo'y laksan,
O mga banal;
Bigyan ng papuri,
Dugo Niyang mahal.