Hesus 'ko'y Iyong sulyapan

1
Hesus 'ko'y Iyong sulyapan
Kasimplihan ay bigyan;
Dukhain, pababain
Kilanlin Ka'y naisin.
2
Sa sariling palalo
Hidhid sa yamang, ako
Pag-uyam at papuri
Iwalay ang sarili.
3
Mayabang na sarili
Lalo pang isantabi
Sumuko sa Iyong gusto
Sa paa Mo'y yumuko.
4
Matulad sa 'sang bata
Lakas, dunong masira;
Ang Iyong ilaw at lakas
Masdan, lumakad wagas.
5
Pagod na kaluluwa
Sa Iyo'y nagpapahinga;
Kapayapaan ng Diyos
'Ramdam dugong umagos.
6
Mamuhay na ganito
Nagpupuri sa Iyo;
Mamatay mang ganito
Hosanna pa rin sa Iyo.