Para sa 'kin, Siya'y namatay

1
Para sa 'kin, Siya'y namatay,
Nang Siya'y ipamuhay,
Buhay, pag-ibig ko'y alay
Doon sa Namatay.
  Hesus Tagapagligtas ko!
Tanging Ikaw susundin ko;
Tulad Mong namatay, nabuhay,
Buhay ko rin ibabatay.
2
Namatay Siya, at ako rin,
Sa sala at mundo;
Kamatayan ay lipulin,
Buhay ang natamo.
  Hesus Tagapagligtas ko!
Tanging Ikaw susundin ko;
Tulad Mong namatay, nabuhay,
Buhay ko rin ibabatay.
3
Nabuhay Siya, at ako rin,
Sarili'y itatwa;
Hayag Ka mula sa akin,
Buhay Mo'y makita.
  Hesus Tagapagligtas ko!
Tanging Ikaw susundin ko;
Tulad Mong namatay, nabuhay,
Buhay ko rin ibabatay.
4
Para sa 'kin, Siya'y nabuhay,
Ipamahagi Siya;
Makatao Kanyang buhay,
Tutularan ko Siya.
  Hesus Tagapagligtas ko!
Tanging Ikaw susundin ko;
Tulad Mong namatay, nabuhay,
Buhay ko rin ibabatay.