Ako'y hipan ng 'Spiritu

1
Ako'y hipan ng 'Spiritu,
Turuan Mong lumanghap;
Tulungang ilagak sa Iyo
Buhay ng sala't hirap.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.
2
Ihinga ko aking buhay
Nang ako'y mapuspusan;
Limutin lakas at hinay,
Langhapin Kang lubusan.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.
3
Ihinga ang kasalanan,
Lahat ay Iyong pinasan;
Langhapin ang kabanalan,
Buhay Mo'y nasumpungan.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.
4
Ihinga ang kalungkutan
Sa dibdib Mong magiliw;
Langhapin kapayapaan,
Ang galak Mo at aliw.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.
5
Ihinga mga sakit ko,
Pinasan Mo ring panay;
Langhapin ang paggamot Mo,
Pahinga Iyong 'binigay.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.
6
Ihinga ang kasabikan
Sa mahal Mong pandinig;
Langhapin Iyong kasagutan,
Tigil ang panginginig.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.
7
Lumanghap bawa't segundo,
Buhay Mo ay buhay ko;
Bawa't hininga'y bigay Mo,
Hipan ng Espiritu.
  Ihinga nang palabas ang
Sala at lumbay;
Langhapin Iyong kayamanan,
Langhaping tunay.