O Heer, blaas Uw Geest nu op mij

1
O Heer, blaas Uw Geest nu op mij.
Leer mij U te ademen.
Help me heel mijn zondig leven
Uit te storten aan Uw borst.
  ‘k Adem uit, Heer, al mijn zorgen.
Al mijn zonden ook.
Heer, ik adem, adem, adem,
Heel Uw volheid in.
2
‘k Adem uit mijn eigen leven.
Vul mij Heer met dat van U.
Ik laat los mijn kracht en zwakheid,
‘k Adem godd’lijk leven in.
3
‘k Adem uit mijn zondig wezen
Dat U voor mij bracht aan ’t kruis.
Schoongewassen door Uw volheid
Vind ik leven slechts in U.
4
‘k Adem uit nu al mijn zorgen
Aan Uw liefdevolle borst.
‘k Adem in Uw troost en vreugde,
Al Uw vrede en Uw rust.
5
‘k Adem uit nu al mijn ziekte.
Deze last droeg U voor mij.
Heer, ik adem in genezing,
Uw belofte, nieuw en vrij.
6
‘k Adem uit al mijn verlangens.
Liefdevol hoort U mij aan.
‘k Adem in, o Heer, Uw antwoord.
Angst en twijfel neemt U weg.
7
‘k Adem U op elk moment Heer.
Leven put ik slechts uit U.
‘k Adem in, o Heer, Uw leven,
Adem, Heer, Uw Geest in mij.