Hesus, karilagan

1
Hesus, karilagan,
Hari ng kalikasan;
Anak ng Diyos, at ng tao,
Ika'y minamahal,
Ika'y dinarangal,
Ika'y l'walhati't putong ko.
2
Parang ay luntian,
Magandang kakahuyan,
Tagsibol, Ika'y dinamtan,
Higit Kang sariwa,
Higit Kang maganda,
Pusong hapis nag-awitan.
3
Liwanag ng araw
At buwang tumatanglaw
Maging bitwi'y magaganda,
Nguni't hinigtan Mo
Dalisay silay Mo,
Sa lahat natatangi Ka!
4
Pinakamarikit
Sa lupa at langit,
Nasumpungan sa Iyo, Hesus.
Kaibig-ibig Ka,
Malapit Kang lubha
Tagapagligtas kong Hesus!