Labing matahum

1
Labing matahum,
Ginoo sa tanan!
Ikaw Anak sa Dios ug tawo!
Ako Kang mahalon,
Ug akong tahuron,
Himaya Ka'g korona ko!
2
Lunhawng sibsibanan,
Kakahoyang katahum!
Gibistehan's kabulakan;
Mas matahum's Jesus,
Labi nga maputli,
Sa nagsubo nagpaawit!
3
Mahayag ang Adlaw,
Hayag pa gyud ang Bulan,
Mga bitoon sa langit;
Jesus mas mahayag,
Putli pa'g kahayag,
Kaysa mapagarbo's anghel!
4
Labing matahum,
Sa yuta ug langit,
Diha Kanimo mapalgan;
Wa nay mas duol,
Mas tahum, mas mahal,
Kay sa akong Manluluwas.