Kami ba'y kai-sa Mo, Hesus

1
Kami ba'y kai-sa Mo, Hesus?
Pag-ibig Mo'y lubos!
Sa Kalbaryo'y kapiling Ka,
Sa langit kaisa.
2
Sa 'min, Iyong b'yaya'y dakila,
Sa langit buhat Ka.
Sa dugo't laman at dusa.
Nakipag-isa Ka.
3
Aming salay pinasan Mo,
Pag-ibig dibino.
Nang kami'y mapalaya Mo,
Sumpa't poot ay Iyo.
4
Luwalhati'y umakyat na,
Ulo ng Ekklesia.
Lalim o taas o buhay,
Di sa Iyo mawalay.
5
Tur'ang kilanlin, angkinin,
Hiwagang malalim.
Sa langit kai-sa Ka namin,
Kami kai-sa Mo rin.
6
Sa trono luluklok kami,
Sa araw l'walhati.
Manghang mundo'y makikita
Tayo'y magkai-sa nga!