Cristo panghimatuod's Dios

1
Cristo panghimatuod's Dios
Sa pagkamao'g sa buhat;
Himaya sa Dios gipadayag N'ya,
Diha N'ya ang Dios mabasa.
2
Mas hingpit S'yang pamatuod
Kaysa buhat's kasugoan,
Nga nagpakita's Dios sa letra lang,
Di's way katapusang gahum.
3
Naa N'yang kahupnganan's Dios,
Mao gyuy elemento N'ya;
Hingpit gyud S'yang pagkalawas sa Dios—
Sudlanang gipuy-an sa Dios.
4
Gipadayag N'yang Amahan,
Kinaiya gipakita;
Diha N'ya hingpit gyud nga nakita
Ang kasingkasing's Amahan.
5
Nia's Cristo nga Esp'ritu
Aron ma-pahat S'ya nato's dayon;
Maambitan's espiritu
Tanan Niyang pagkamao.