O kadato's Manlul'was ko

1
O kadato's Manlul'was ko,
Labihang di matugkad;
Tanang kahupnganan sa Dios
Masinati na karon.
  O pagkadato ni Cristo,
Alang gayud kanako!
Di masukod, di matugkad,
Apan realidad ko.
2
O kadato's Manlul'was ko,
Lakip tanan: kahayag,
Kinabuhi, ka'lam, gahum,
Bahanding kalipay's Dios;
3
Katubsana'g kaluwasan,
Gahum sa pagkabanhaw;
Nagbalaan, naghimaya,
Naglabaw matag takna!
4
O kadato's Manlul'was ko—
Dios mismo akong tanan!
Tanang Iya'g pagkamao
Naglipay's espiritu.
5
O kadato's Manlul'was ko!
Kinsay nasayud's tanan,
Lapad, lalum, di masukod,
Kalipay ko ug kusog.
6
Kadato unta masayran,
Hingpit masinatian;
Aron ipaambit's uban
Ang kadagaya ni'ni.