Kristo, saksing tunay ng Diyos

1
Kristo, saksing tunay ng Diyos
Sa salita man o kilos;
Glorya't kalikasan ng Diyos,
Kay Kristo nakitang lubos.
2
Kumpletong patotoo Siya,
Utos nasa titik lamang,
Siya'y buhay, kapangyarihan.
3
Kapuspusan ng Pamun'an,
Na kay Kristo nanahanan,
Pag'sakatawan ng Diyos Siya,
Tirahan at sisidlan pa!
4
Kanyang tinanghal Diyos Ama,
Glorya ng Diyos pinakita;
Layon ng Diyos, daan ng Diyos,
Pawang 'hinayag Niyang lubos.
5
Kristo bilang Espiritu,
Pumaritong bahagi ko;
Sa 'king 'spiritu'y tamasa,
Anuman ang Diyos akin na!