Nagtutok mi'g natingala

1
Nagtutok mi'g natingala
Sa timaan's talad:
Sa tinapay ug sa kopa,
Plano's Dios nakita.
2
Naghulagway ang tinapay's
Langitnong kalan-on;
Sa kamatayon Mo kami
Nakaambit Nimo.
3
Ang pahat, diosnon nga kopa,
Hinimo's dugo Mo;
Panalangin nga nadawat,
Ang tanan man sa Dios.
4
Nag-ambitay sa tinapay,
Sa pagkaon Nimo;
Naghandom Nimo sa gugma,
Ug nabusog Nimo.
5
Kabulahan napa'muslan
Pag-inom sa kopa;
Malipayon nga naghandom,
Hangtud nga lalinon.
6
Kamatayon gipadayag,
Sa pagkaon-inom Nimo;
Pagmatuod Ikaw among
Kinabuhi'g sangkap.
7
Gihulat namo ang takna,
Hingpit mapa'muslan Ka,
Nabusog's pagkaon Nimo,
Simbahon's dayon Ka.