Labing mahimayaong Dios

1
Labing mahimayaong Dios,
Nagpakatawo nagpaubos,
Aron mahiduol namo;
Ginoo gihandom!
2
Tanang himaya'g pagkadios
Gipadaplin, gitanggong's unod,
Way makita nga katahum,
Ginoo gihandom!
3
Daw gamut sa malang yuta,
Tawo sa kasub-anan Ka;
Gitamay ug gidumtan Ka;
Ginoo gihandom!
4
Malomo'g mapaubsanon,
Sa tanan madinawaton,
Sa Dios ug tawo way gimulo;
Ginoo gihandom!
5
Pagka-tawo Mo, O kalomo,
Tanang bahin angay gayud,
Halad-kalan-on's Amahan,
Ginoo gihandom!
6
Pagbuot's Dios gibantayan,
Sa Yawa wa magpalimbong,
Way sama Mong maunongon,
Ginoo gihandom!
7
Sa pagsugot's pagbuot's Dios,
Ang kamatayon giantus,
Gipulihan ko didto's Krus,
Ginoo gihandom!
8
Tungod ni'ni gibayaw Ka,
Gipasidunggan's Amahan,
Mga tuhod mangapiko;
Magsimba ko Nimo!
1
Inday- Ruth Raagas browning

Bristol, Avon, United Kingdom

Labing mahimayaong Dios,

Nagpakatawo nagpaubos,

Aron mahiduol namo;

Ginoo gihandom!