’Pag ang Panginoon ay dumating

1
’Pag ang Panginoon ay dumating,
Makalalaya na sa hinaing,
Walang hanggan Siyang makakapiling,
Purihin Siya!
Purihin Siya! Purihin Siya!
Walang hanggan Siyang makakapiling,
Purihin Siya!
2
’Pag akin Siyang nakitang mukhaan,
Makasama Siya magpakailanman,
Biyaya’y awit ko’t kagalakan,
Purihin Siya!
Purihin Siya! Purihin Siya!
Biyaya’y awit ko’t kagalakan,
Purihin Siya!
3
’Pag sa luklukan Siya’y nakaharap,
Mapaparam mga paghihirap,
Galak ng tagumpay matatanggap,
Purihin Siya!
Purihin Siya! Purihin Siya!
Galak ng tagumpay matatanggap,
Purihin Siya!
4
Doon ako’y magpapatotoo,
Walang katulad buhay ni Kristo,
Anong l’walhati ng pag-akyat ko!
Purihin Siya!
Purihin Siya! Purihin Siya!
Anong l’walhati ng pag-akyat ko.
Purihin Siya!
5
Sa Panginoon tayo’y magkubli,
Laging kaisa Niya di mahati,
Upang Siya’y masiyahang mabuti,
Purihin Siya!
Purihin Siya! Purihin Siya!
Upang Siya’y masiyahang mabuti.
Purihin Siya!
6
Aking Hari, Ika’y pumarito,
Kami’y kunin ayon sa pangako,
Mandaraig mabigyan ng premyo,
Purihin Siya!
Purihin Siya! Purihin Siya!
Mandaraig mabigyan ng premyo.
Purihin Siya!