Kon mobalik nang Ginoo

1
Kon mobalik nang Ginoo,
L’wason ko’s tanang kasakit,
Uban’s balaan magsunod N’ya,
O daygon S’ya!
O daygon S’ya! O daygon S’ya!
Uban’s balaan magsunod N’ya,
O daygon S’ya!
2
Kon igkita na S’ya’s nawong,
Uban N’yang mopuyo’s dayon,
Maghugyaw-awit’s grasya N’ya,
O daygon S’ya!
O daygon S’ya! O daygon S’ya!
Maghugyaw-awit’s grasya N’ya,
O daygon S’ya!
3
Kon igkita na S’ya’s Trono,
Mawa’ng mga pag-antus ko,
Magkalipay nga nidaug,
O daygon S’ya!
O daygon S’ya! O daygon S’ya!
Magkalipay nga nidaug,
O daygon S’ya!
4
Magmatu’d niadtong adlawa,
Way labaw’s kinabuhi N’ya,
Unsang himaya’s paglalin,
O daygon S’ya!
O daygon S’ya! O daygon S’ya!
Unsang himaya’s paglalin,
O daygon S’ya!
5
Magtago unta’s kilid N’ya,
Usa ug di gyud mabulag,
Aron Siya matagbaw na,
O daygon S’ya!
O daygon S’ya! O daygon S’ya!
Aron Siya matagbaw na,
O daygon S’ya!
6
O Hari ko, O balik na,
Lalina suma’s saad Mo,
Gantihi ang mananaug,
O daygon Ka!
O daygon Ka! O daygon Ka!
Gantihi ang mananaug,
O daygon Ka!