Naligaw—sagipin

1
Naligaw—sagipin,
Sawi—ibigin,
Agawin sa sala’t kamatayan;
Salarin—tangisan,
Lugmok—ahunin,
Hesus magliligtas, iyong sabihin.
  Naligaw—sagipin,
Sawi—ibigin,
Mahabaging Hesus,
Magtutubos!
2
Kahit kinukutya,
Naghihintay Siya,
Tatanggapin sinumang nagsisi,
Taimtim, mayumi,
Sumasamo Siya,
Patatawarin ang maniwala.
3
Ang puso ng tao
Duróg ng diyablo,
Baón sa pighati nang matagal;
Pusong mapagmahal
Ang siyang nagbawi,
Sirang kuwerdas aalalad muli.
4
Naligaw—sagipin,
Ating tungkulin,
Panginoon ang magpapalakas,
Makitid na landas
Sila’y akitin,
Ililigtas ni Hesus ngayon din.