Masdan kay inam, kay saya

  Masdan kay inam, kay saya,
Mga banal nagkaisa!
Parang langis sa ulo na
Tumulo sa laylayan;
Gaya ng hamog sa Hermon
Na tumulo sa Sion;
Pagpapala’y pinarating,
Buhay walang hanggan.