Pastol, kagila-gilalas

1
Pastol, kagila-gilalas!
Hesus Pangino’n ko;
Sa kulungan inilabas,
Sa pastulan patungo.
  Buhay-ekklesia,
Pigingang masagana!
Dito’y may pagkakaisa,
Diyos nag-utos pagpa’la.
2
Nasa paghati-hati,
Tayo’y Kanyang hinanap,
Nang madala sa l’walhati,
Sa ’spiritu maganap.
3
Hesus Mismo ’ting pastulan,
’Ting tunay na pagkain;
Tupang Kanyang tinutustusan
Sa pagpupulong natin.
4
Bundok mataas tirahan,
Hamog anong sariwa;
Wala na ang kauhawan,
Tubig buhay sagana.
5
Kristo’y pahinga’t tamasa,
Dito’y walang pangamba;
Sa mayamang presensiya Niya,
Tupa’y napepreserba.