Magwika Ka, Poon

1
Magwika Ka, Poon,
’Ko’y nag-aabang;
Puso ko’y tahimik
Na umaasam.
2
Magwika Ka, Poon,
Ako’y taimtim;
Mukha Mo’y mamasdan,
Lakas Mo’y damhin.
3
Salitang sinabi
Totoong buhay;
Tinapay ng langit,
Pagkaing tunay.
4
Sarili’y di akin,
Lahat ay sa Iyo;
Masayang pagsuko,
Sa Iyo lang ako.
5
Magwika sa akin,
Huwag kang magtimpi;
Buhay Mong salita,
Ang aking mithi.
6
Bigyang kaalaman
Ng Iyong naisin;
Tanang kaluguran,
Sa anak tupdin.
7
Gaya ng ’sang hardin,
Puspos ng samyo;
Buhay ko’y makita,
Sa presensiya Mo.