Iyong buksan ang aking mata

1
Iyong buksan ang aking mata,
Katotohana’y makita;
Bin’gay susing kahanga-hanga,
Sa aki’y magpapalaya.
  Tahimik naghintay ako,
Handang tingnan kalo’ban Mo;
Bigyang ilaw paningin ko,
O ’Spiritu!
2
Pandinig ko ay Iyong buksan,
Marinig katotohanan;
Habang binubulungan ako,
Lahat na h’wad maglalaho.
3
Aking bibig ay buksan Mo,
Ilahad ang ebanghelyo;
Buksan puso ko’t maghahanda,
Pag-ibig Mo’y ibahagi nga.
4
Buksan Mo ang aking isip,
Pag-ibig Mo ay malirip;
Ano pa ang aking pangamba,
Habang Ika’y nangunguna?