Naghihintay sa Iyo, Pangino’n

1
Naghihintay sa Iyo, Pangino’n,
Mamahinga sa Iyo;
Bigyan-linaw ako
Sa kalooban Mo -
Naghihintay ako sa Iyo.
2
Naghihintay sa Iyo, Pangino’n,
Habang naririto;
Turuan Mo ako,
Sa Iyo’y sumasamo -
Naghihintay ako sa Iyo.
3
Naghihintay sa Iyo, Pangino’n,
Sa ’kin Ka’y humalo;
Tahanan Mo ako,
Ako’y larawan Mo -
Naghihintay ako sa Iyo.
4
Naghihintay sa Iyo, Pangino’n,
Malaman naisin,
Landas Mong ta’hakin,
Buhay paagusin -
Naghihintay ako sa Iyo.
5
Naghihintay sa Iyo, Pangino’n,
Lahat kong dalangin,
Mahayag Ka sa ’kin,
Pabatid Mong lihim -
Naghihintay ako sa Iyo.