Makapangyarihang Ngalan

1
Makapangyarihang Ngalan,
Hesus, luluhod kami;
Mabangis kaaway daig,
Ang tagumpay mawagi.
  May lakas na ngalan,
Sa Ngalan ’to’y nanalo,
Satanas, kam’tayan,
Kasalanan ay talo.
2
’Pag sinamo Ngalang Hesus,
Tatakas hukbong diyablo;
Hesus mahal, Hesus! Hesus!
Sa ngalan Mo’y panalo.
3
May palang araw dar’ting na,
Magwawagi sa digma;
May lakas na Ngalang Hesus,
Sa trono kami’y ’takda.