Kasama Siyang magpagal

1
Kasama Siyang magpagal,
Daa’y buksan sa dasal;
Pakilusin tayo’t Siya,
Mula sentro’t gilid pa.
2
Kasamang magpagal Siya,
Makilalang kai-sa Niya.
Sa dalangi’t layunin
Pagpala’y pabahain.
3
Kasama Siyang magpagal,
Ambisyon ko’y matanggal;
Maging sariling pasya
Kundi layon lamang Niya.
4
Kasama Siyang magpagal,
Manguna Siya sa dasal;
Lahat ng gawa’t plano,
Ang nagtupad Siya’t ako.
5
Kasama Siyang magpagal,
Kasama Siyang magdasal;
Hanggang gulong umikot;
Ekklesia ay sumunod.