Maghago sa pag-ampo

1
Maghago sa pag-ampo,
Aron S’ya makabuhat;
Motandog N’ya’g matandog
Gikan’s su’d hangtud’s gawas.
2
Maghago sa pag-ampo
Mausa’s Iyang tuyo;
Hangtud bahaan kita,
Sa panalangin Niya.
3
Maghago sa pag-ampo,
Kaugalingon kalimtan;
Pagbuot dumilian,
Tuyo N’ya ra’y matuman.
4
Maghago sa pag-ampo,
Pasugdon ang Ginoo
Sa tanang plano’g buhat;
Kanato S’ya mobuhat.
5
Maghago sa pag-ampo,
Hangtud ligid molihok;
Mag-ampo uban Niya,
Iglesia magmatuod.