Krus na ’binigay mabigat man

1
Krus na ’binigay mabigat man,
Biyaya di mahigtan;
Bagyong aking kinatakutan -
Mukha Niya’y di matakpan.
  Krus di mahigtan ang biyaya,
Bagyo di matakpan mukha Niya;
Puso ko’y natutuwa
Pagka’t Hesus kasama,
Kaaway ko’y napuksa.
2
Tinik sa daan ko’y di gaya
Ng pinutong sa Kanya;
Ininom kong saro ng dusa
Di simpait ng Kanya.
3
Mas maliwanag Kanyang ilaw,
Sa landas na mapanglaw;
Pasanin ko ay nabawasan
Kapag may tinulungan.
4
Namumuhay sa harapan Niya,
Sa utos Niya’y tumalima;
Lahat ng pagsubok at dusa,
Kapalit ay biyaya.