Diyos sa langit may k’yamanan

1
Diyos sa langit may k’yamanan,
Di masaysay nang lubos;
Mahal Niya walang hangganan,
Anak Niyang Kristo Hesus.
Diyos sa lupa may k’yamanan,
Tanging Siya maalam din;
Malalim Niyang kaluguran
Kristo’y nahayag sa ’kin.
2
Di-maparisang halaga,
Di-maubos na yaman;
Tulad ng apoy na dila,
Pinuspos ang sisidlan.
Diyos Mismong pumuspos dito,
Mula sa kalangitan;
Pun’in ang sabik na puso,
Pag-ibig walang hanggan.
3
Marangal na tawag sa iyo,
Daig pagsubok, tukso;
Sanga in’ugnay sa puno,
Ibuhos ang lahat mo.
Abang sisidlang-lupa man,
Dukha at walang dangal;
Sa loob taglay mong yaman,
Si Kristong pinarangal.
4
Maging basyo at mababa,
Di-pansinin at tago;
Sisidlan ng Diyos, banal pa,
Kay Kristo’y punung-puno!
L’walhating di-natatakpan
Ng sarili o lupa;
Ibida ang kasaysayan,
Binasyo’t pinuspos Niya.