Hesus, Ika’y Anak ng Diyos

1
Hesus, Ika’y Anak ng Diyos
At Salitang buhay,
Mal’walhating anyo ng Diyos,
At wangis Niyang tunay.
2
Kapuspusan ng pagka-Diyos
Nananahan sa Iyo,
Pagsasakatawan ng Diyos -
Diyos inihayag Mo.
3
Sinag ng l’walhati ng Diyos,
Kaisa ng Ama,
Tunay na larawan ng Diyos,
Realidad Ka Niya.
4
Sa Iyo, Diyos ang aming buhay,
Sa Iyo, Diyos ang ilaw,
Kalikasan Niya’y ’ming taglay,
Sa Iyo ang paglago.
5
Biyaya ng Diyos nasa Iyo,
Diyos ay natamo ko;
Realidad ng Diyos sa Iyo,
Diyos ay nakita ko.
6
Natanggap ko’ng kapuspusan -
Biyaya sa b’yaya;
Bahagi ko Kanyang yaman,
Sa Diyos nakiisa.
7
Pangino’n, Diyos, purihin Ka,
Lahat ko’y nasa Iyo;
Puso ko ay sumisinta,
Humahanga sa Iyo!