O maluwalhating Kristo

1
O maluwalhating Kristo,
Tunay Kang liwanag dibino,
Ika’y Diyos sa kawalang-hanggan,
Naging taong may hangganan.
  O! Kristo, kahayagan ng Diyos,
Kayamanang di maubos;
Diyos sa tao’y naihalo,
Nang maging lahat-lahat ko.
2
L’walhati inihayag Mo,
Kapuspusan ng Diyos nasa Iyo;
Sa laman, pagtubos gawa Mo,
Sa ’Spiritu kaisa ko.
3
Lahat ng sa Ama’y I-yo,
Tinanggap naman ng ’Spiritu;
Sa ’kin Siya ang katotohanan,
Nang Kita’y mararanasan.
4
Sa akin Ka ibinigay
Ng Iyong Espiritu ng buhay,
Iyong Salita’y aking natamo,
Sa ’kin ’tinakda buhay Mo.
5
Habang Kita’y minamasdan,
Pagbabago’y aking nakamtan;
Gaya’y salaming nag-’aninag,
L’walhati Mo’y naihayag.
6
Walang ibang daang sakdal
Upang ako ay mapabanal;
Makibahagi sa tagumpay,
Kundi mahipo Kang tunay.
7
Espiritu Mo’y puspusan,
Ang aking buong katauhan;
Nang maligtas sa lumang tao,
Tahanan Mo’y maitayo.