Panginoon, gawain Mo

1
Panginoon, gawain Mo
Di lamang sa krus huminto,
Patuloy Kang namumuhay,
Ibang anyo ang Iyong taglay.
2
Patuloy Kang nagsalita,
Nagliligtas, gumigiya,
Ika’y naging Espiritu,
Tatanglawan mga tao.
3
Espiritu Ka’t lakas pa,
Patuloy Kang gumagawa:
Paghikayat at pagkilos,
Pag-aliw at pag-uutos.
4
Ika’y naging Espiritu,
Pagdating Niya’y pagdating Mo,
Pagpuspos Mo’y pagtahan Niya,
Espiritu Mo, Ika’y Siya.
5
Sa loob ko’y Siyang tumupad
Ng mga utos Mo’t hangad,
Tulad nang nasa lupa Ka,
Tinupad layon ng Ama.
6
Ang makilala’t sundin Siya
Ay makilala’t sundin Ka;
Pagbababad, pag-apaw Niya,
Yaon ay pagpuspos Mo nga.
7
Di Ka sa malayong langit,
Na di muling lumalapit,
Nanatili Ka sa lupa,
Sa puso ko’y nakatira.