Kanhi ang tanang buhat Nimo

1
Kanhi ang tanang buhat Nimo
Taman ra’s krus sa Calvario;
Nagbuhat Ka gihapon karon
Diha’s lain lang nga dagway.
2
Nagluwas, namulong, naghayag,
Ug naggiya gihapon Ka,
Usang agay Ka’g ang Esp’ritu,
Nagbanlas’ daghan’s sulog Mo.
3
Wa pugnging gahum Mo Kaniya,
Way hunong nga nagbuhat Ka;
Naglipay, nagsugo, nagdasig,
Naglig-on ug nagtangtang pa.
4
Kay nausa Ka’s Espiritu,
Pag-anhi N’ya pag-abot Mo,
Kay na-Espiritu Ka na man,
Pagpuyo N’ya, Imoha sab.
5
Gituman Niya sa sulod ko
Mga tinguha’g hangyo Mo,
Sama sa pagbuhat Mo’s sugo
Sa Amahan dinhi’s yuta.
6
Sa pag-ila N’ya, naila Ka,
Pagsugot N’ya, gisugot Ka;
Sa pagpapuno namo Kan’ya,
Nindot! Napuno mi Nimo.
7
Di Ka layo nga naa’s langit,
Daw ilo ming bulag Nimo,
Nia gihapon Ka sa yuta,
Nabuhi’s kasingkasing ko.