Iyo akong bihagin

1
Iyo akong bihagin,
Ako’y palayain;
Ang tabak sa Iyo isuko,
Mandaraig ako.
Kung sa ’kin aasa,
Mababalisa nga;
Sa Iyong dibdib ’ko’y bihagin,
Kamay palakasin.
2
Puso’y ’hina’t dukha,
Ka-i-langan Kita;
Di ko magawa naisin,
Natangay ng hangin.
Di makakasulong
Kung di Ka tutulong;
Pag-ibig Mo ’ko’y bihagin
Upang paghariin.
3
Walang kalakasan,
Di Ka paglingkuran;
Kulang nga sa pampalakas,
Kulang sa pagningas.
Mundo’y di ma’obra,
Ka-i-langan Ka na.
Iligtas sa sarili ko,
Ika’y pinili ko.
4
Di ko kagustuhan,
Aking kalooban;
Kung abutin kong luklukan
Putong bibitiwan;
Di ito yuyuko,
Sa gitna ng gulo,
Nang sa dibdib Mo sumandal
Buhay napasakdal.