Hesus, manatili Ka sa akin

1
Hesus, manatili Ka sa akin,
Ang dilim at gabi’y dumarating,
Kung aliw’t tulong ako’y lisanin,
Manatili Ka sa aking piling.
2
Buhay ay wari nang nauubos;
Kahit ligaya ay natatapos;
At ang lahat nagbabagong lubos,
Liban sa Iyo; tumahan Ka, Hesus.
3
Dumating Ka di takot ang dala,
Kundi lunas sa pusong may sala;
Pusong may habag, kami’y aliwin,
Halina, Kai-bigan ng salarin.
4
Presensya Mo’y lagi kong kailangan,
Upang tukso’y mapagtagumpayan;
Sino tulad Mo maging sanggalang?
Gabi’t araw, ako’y Iyong samahan.
5
Walang lakas ang aking kalaban,
Sakit at luha ay nabawasan;
Kapangyarihan ng kamatayan
Aking daig kung Iyong sasamahan.