Nakatataas Ka, Hesus

1
Nakatataas Ka, Hesus!
Wika, ritwal, kredo,
Pulong, pag-ibig ng tao,
Di mai-hambing sa Iyo.
2
Nakatataas Ka, Hesus!
Ako’y binihag Mo;
Dahil sa krus, patay ako,
Mamuhay lang sa Iyo.
3
Nakatataas Ka, Hesus!
Ako’y punuin Mo;
Ang isip Mo ay isip ko,
Nais Mo’y nais ko.
4
Nakatataas Ka, Hesus!
Ako’y itransporma;
Mula sa tabing (ang laman),
Ihayag Iyong ganda.
5
Nakatataas Ka, Hesus!
Galak ng puso ko;
Bilang alipin, tupdin ko,
Ang kalooban Mo.