Nang dahil sa pag-irog sala ko’y tinubos

1
Nang dahil sa pag-irog sala ko’y tinubos,
Sa biyayang pagsakop ng aking si Hesus;
Sa lawak ng pag-irog buhay inihandog
Puso ko’y nalamuyot sa Kanya sumunod.
  Lalo Siyang tumatamis
Sa tagal ng panahon,
Malalim, mayaman
Pag-ibig ni Hesus
Lumalawig kailanman.
2
Tinahak Niya ang buhay sa lumang Judea,
Sabik na mga tao pinalibutan Siya;
Lunas ng nagdurusa, liwanag ng mata,
Pag-ibig at ligaya ang idinulot Niya.
  Lalo Siyang tumatamis
Sa tagal ng panahon,
Malalim, mayaman
Pag-ibig ni Hesus
Lumalawig kailanman.